Oznamy
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
16.2.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021
Prílohy
3baf8_Výkaz.pdf
2.2.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2022
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
15.10.2021
Oznam - Výkup papiera a oleja
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2021
Názov Oznam - Výkup papiera a oleja
Prílohy
4d9df_Oznam..pdf
23.9.2021
Oznam - Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Detail dokumentu
Dátum 23.9.2021
Názov Oznam - Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Prílohy
2982b_Oznam.pdf
10.9.2021
Organizačné informácie týkajúce návštevy sv. Otca Františka v Prešove
Detail dokumentu
Dátum 10.9.2021
Názov Organizačné informácie týkajúce návštevy sv. Otca Františka v Prešove
6.9.2021
Návrh VZN č.1/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 6.9.2021
Názov Návrh VZN č.1/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce
9.8.2021
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Detail dokumentu
Dátum 9.8.2021
Názov Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
29.7.2021
Oprava chodníka pri dome nádeje -Výzva predsedu PSK 2021
Detail dokumentu
Dátum 29.7.2021
Názov Oprava chodníka pri dome nádeje -Výzva predsedu PSK 2021
29.7.2021
Oslavy obce - Výzva mikroprogram
Detail dokumentu
Dátum 29.7.2021
Názov Oslavy obce - Výzva mikroprogram
20.7.2021
Oznam - Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Oznam - Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Prílohy
a07a0_Oznam.pdf
2.7.2021
Oznam – zber jedlých olejov a tukov dňa 08.07.2021
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2021
Názov Oznam – zber jedlých olejov a tukov dňa 08.07.2021
1.7.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2021
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Prílohy
e2030_Výzva.pdf
1.7.2021
Oznam o dočasnom zákaze vstupu
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2021
Názov Oznam o dočasnom zákaze vstupu
Prílohy
e8a71_Oznam.pdf
1.7.2021
Oznámenie o plánovanom výrube drevín
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2021
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín
23.6.2021
Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 23.kolo
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 23.kolo
21.6.2021
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2021
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
16.6.2021
Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 22.kolo
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2021
Názov Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 22.kolo
10.6.2021
Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 21.kolo
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2021
Názov Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 21.kolo
30.4.2021
Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 15.kolo
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 15.kolo
30.4.2021
Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica