Všeobecné záväzné nariadenia obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.3.2024
Dodatok č.1/2024 VZN č.1/2021 O zásadách hospdárenia a nakladania s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2024
Názov Dodatok č.1/2024 VZN č.1/2021 O zásadách hospdárenia a nakladania s majetkom obce
15.12.2023
VZN č.1/2023 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN č.1/2023 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.12.2022
VZN č.4/2022 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov VZN č.4/2022 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.6.2022
VZN č.3/2022 O činnostiach, ktorých výkonávanie je zakázané alebo obmedzené na územi obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2022
Názov VZN č.3/2022 O činnostiach, ktorých výkonávanie je zakázané alebo obmedzené na územi obce Vyšná Sitnica
4.3.2022
VZN č.2/2022 O podmienkach umiestňovania plagátov na územi obce
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2022
Názov VZN č.2/2022 O podmienkach umiestňovania plagátov na územi obce
4.3.2022
VZN č.1/2022 O podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2022
Názov VZN č.1/2022 O podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce
31.12.2021
VZN č.2/2021 O organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2021
Názov VZN č.2/2021 O organizácii miestneho referenda
23.9.2021
VZN č.1/2021 O zásadách hospdárenia a nakladania s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 23.9.2021
Názov VZN č.1/2021 O zásadách hospdárenia a nakladania s majetkom obce
7.12.2020
VZN č.3/2020 O udržiavaní čistoty v obci a ochrana verejnej zelene
Detail dokumentu
Dátum 7.12.2020
Názov VZN č.3/2020 O udržiavaní čistoty v obci a ochrana verejnej zelene
5.6.2020
VZN č.2/2020 O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2020
Názov VZN č.2/2020 O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
5.6.2020
VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom smútku
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2020
Názov VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom smútku
9.12.2019
VZN č.5/2019 O určení školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2019
Názov VZN č.5/2019 O určení školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica
Prílohy
39c54_vzn5.pdf
9.12.2019
VZN č.4/2019 O miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebne odpady - ZRUŠENÉ VZN č.4/2022
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2019
Názov VZN č.4/2019 O miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebne odpady - ZRUŠENÉ VZN č.4/2022
6.9.2019
VZN č.3/2019 O opatrovateľskej službe
Detail dokumentu
Dátum 6.9.2019
Názov VZN č.3/2019 O opatrovateľskej službe
Prílohy
cd1b0_VZN-os.pdf
6.6.2019
VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku - ZRUŠENÉ VZN č.1/2020
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2019
Názov VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku - ZRUŠENÉ VZN č.1/2020
7.3.2019
VZN č.1/2019 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Detail dokumentu
Dátum 7.3.2019
Názov VZN č.1/2019 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Prílohy
373d3_VZNc1.pdf