Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.3.2024
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
4.3.2024
Informácia o práve voliť a byť volený v anglickom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Informácia o práve voliť a byť volený v anglickom jazyku
4.3.2024
Informácia o práve voliť a byť volený
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Informácia o práve voliť a byť volený
4.3.2024
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
4.3.2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
4.3.2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
4.3.2024
Vyhlásenie volieb do Eúropskeho parlamentu
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Vyhlásenie volieb do Eúropskeho parlamentu