Voľby do NR SR 2023
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
3.10.2023
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 2023
Detail dokumentu
Dátum 3.10.2023
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 2023
23.6.2023
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
23.6.2023
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
23.6.2023
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
20.6.2023
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2023
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
9.6.2023
Informácia pre voliča
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2023
Názov Informácia pre voliča
9.6.2023
Vyhlásenie volieb do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2023
Názov Vyhlásenie volieb do NR SR 2023