Farnosť

NIŽNÁ SITNICA, Dekanát Humenné, Košická arcidiecéza, RKFÚ č. 108, 094 07 Nižná Sitnica, 057/ 447 81 31,

http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-24-sk,

OBYVATEĽSTVO: 368, 353 rím. kat., 10 gréckokat., Spolu s filiálkami Pakostov a Vyšná Sitnica: 1299, 1105,

KŇAZ: administrátor Mgr. Peter Kappan,

FARNOSŤ ZRIADENÁ: 1994,

FILIÁLKY: Pakostov, Vyšná Sitnica,

Pakostov, filiálka farnosti Nižná Sitnica, Dekanát Humenné, Košická arcidiecéza Nanebovstúpenia Pána, 1934, 519, 381 rím. kat., 131 gréckokat.

Vyšná Sitnica, filiálka farnosti Nižná Sitnica, Dekanát Humenné, Košická arcidiecéza, Ružencovej Panny Márie (1996),