Súčasnosť obce

Demografia

  • Počet obyvateľov k 31.12.2010 : Spolu 390 (muži: 187 , ženy: 203)
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 56
  • Produktívny vek (15-54) ženy 112
  • Produktívny vek (15-59) muži 135
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 87
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 2 (muži: 1, ženy: 1)

 

Príroda

Vyšná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Sitničky a jej prítokov. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 190-400 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria flyšové vrstvy. Je tu minerálny prameň.

Kultúrne dedičstvo - Pamiatky

Kostol rímskokatolícky neobarokovo-klasicistický z roku 1892, postavený s použitím zvyškov starého z roku 1767