Podpora integračných opatrení v obci Vyšná Sitnica v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine