Kontakt

Obec Vyšná Sitnica
Vyšná Sitnica 59
09407 Nižná Sitnica

IČO: 00332941
DIČ: 2020631921

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK95 5600 0000 0089 0292 6001

Starosta obce: Viktor Kušnír

Mobil: +421 907 476 338

Účtovníčka obce: Daniela Šmajdová

Pevná linka: +421 57 488 04 28

Email: obecvysnasitnica@centrum.sk