Projekt - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Sitnica