Oznamy
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Výdavky
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Výdavky
30.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Príjmy
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Príjmy
30.4.2021
Návrh VZN O určení o školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN O určení o školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica
30.4.2021
Návrh VZN O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
30.4.2021
Výzva na predloženie ponuky
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Výzva na predloženie ponuky
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici - 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici - 2019
Prílohy
bfd2e_zs2019.pdf
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici - 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici - 2019
Prílohy
590ab_ms2019.pdf
30.4.2021
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
30.4.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici
Prílohy
012f6_zs2018.pdf
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici
Prílohy
32387_ms2018.pdf
30.4.2021
Záverečný účet obce Vyšná Sitnica za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Záverečný účet obce Vyšná Sitnica za rok 2017
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA / KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA / KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici
30.4.2021
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
30.4.2021
Zámer prevodu majetku obce
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zámer prevodu majetku obce
30.4.2021
Predaj nehnuteľnosti - Podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku - Zámer predaja majetku obce - Zápisnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Predaj nehnuteľnosti - Podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku - Zámer predaja majetku obce - Zápisnica
30.4.2021
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenových ponúk
9.3.2017
Výpis z uznesenia z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 9.3.2017
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2017
Názov Výpis z uznesenia z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 9.3.2017
17.12.2015
Uznesenie z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 17.12.2015
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2015
Názov Uznesenie z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 17.12.2015