Oznamy
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.4.2021
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub dreviny
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub dreviny
30.4.2021
Regionálna tlačová správa k SODB
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Regionálna tlačová správa k SODB
30.4.2021
Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
30.4.2021
Kompostovanie odpadu - prehlásenie
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Kompostovanie odpadu - prehlásenie
30.4.2021
Africký mor ošípaných - registrácia chovov
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Africký mor ošípaných - registrácia chovov
30.4.2021
Alchymia odpadu
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Alchymia odpadu
30.4.2021
Plagát triedenia
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Plagát triedenia
30.4.2021
Africký mor ošípaných - nepriaznivá nákazová situácia
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Africký mor ošípaných - nepriaznivá nákazová situácia
30.4.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021
30.4.2021
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa/ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici - 2020
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa/ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici - 2020
30.4.2021
Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
30.4.2021
Záverečný účet obce za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Záverečný účet obce za rok 2019
30.4.2021
Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
Prílohy
cb353_ppvs.pdf
30.4.2021
Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica
30.4.2021
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
30.4.2021
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre TJ Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre TJ Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zápis do prvého ročníka ZŠ Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zápis do prvého ročníka ZŠ Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zatvorenie Zš a Mš Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zatvorenie Zš a Mš Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce ako prípad hodný osobitného zreteľa