Vnútorné predpisy a smernice
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
Smernica č.1/2023 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. v znení zákona č. 189/2023Z.z
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov Smernica č.1/2023 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. v znení zákona č. 189/2023Z.z
14.12.2023
Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienach samosprávy obce Vyšná Sitnica č.1/2023
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienach samosprávy obce Vyšná Sitnica č.1/2023