Obecné zastupiteľstvo 
Zástupca starostu obce
Marianna Švigárová
 
Poslanci

·         Marianna Švigárová

·         Mgr. Ivana Berdáková

·         Ján Kušnír

·         Jozef Krak

·         Daniel Trecák